Arciprestazgo de A Maía

Fecha: 04/04/2011

Cáritas parroquial de Os Anxeles

\r\n

Consiliario: D.  Gonzalo Rodríguez César

\r\n

Santa María de Os Anxeles (Brión)

\r\n

(15280) Soigrexa, 3. Os Anxeles

\r\n

Brión – A Coruña

\r\n

981887181

\r\n

\r\n

Cáritas parroquial de Ortoño

\r\n

Consiliario: D. Jose Luis Dorelle Iglesias

\r\n

San Juan de Ortoño – (Ames)

\r\n

15220 – Poeta da Mahía 1 bjo.

\r\n

Bertamiráns – Ortoño – Ames A Coruña

\r\n

627404816