Arciprestazgo de Cerveiro

Fecha: 31/03/2011

Cáritas parroquial de Bergondo

\r\n

Consiliario: D. Rubén Aramburu

\r\n

Divino Salvador de Bergondo (Bergondo)

\r\n

15165 Monasterio de Bergondo s/n

\r\n

Bergondo – A Coruña

\r\n \r\n

\r\n

Cáritas parroquial de Mayanca y Serantes (Mera)

\r\n

Consiliario: D. Andrés Lopez Calvo

\r\n

Rúa Subiña nº 6

\r\n

15177 – Mera (Oleiros)

\r\n

parroquiasdemera@gmail.com

\r\nTlfono: 610444090\r\n\r\n \r\n

\r\n

Cáritas parroquial de Dorneda

\r\n

Consiliario: D. Javier Taibo Díaz

\r\nTlfono: 660 194 028\r\n\r\n

\r\n \r\n\r\n

\r\n

\r\n\r\n

Cáritas parroquial de Liáns

\r\n

Consiliario: D. José Carlos Alonso Seoane

\r\n

Santa Baia de Liáns (Oleiros)

\r\n

Rua Alfonso Daniel Rodríguez Castelao s/n (Iglesia parroquial)

\r\n

15179 – Oleiros – A Coruña

\r\n

981 614 254

\r\n \r\n

\r\n\r\n

Cáritas parroquial de Sada

\r\n

Consiliario: D. Joaquín Varela Lamela

\r\n

Santa María de Sada. (Sada)

\r\n

15160 Iglesia.

\r\n

Sada – A Coruña

\r\n

981 620 007