Arciprestazgo de Iria Flavia

Fecha: 03/04/2011

Cáritas parroquial de Padrón

\r\n

Consiliario: D. Roberto Martínez Rivas

\r\n

Santiago de Padrón (Padrón)

\r\n

15900 – Rúa Nova 8

\r\n

Padrón – A Coruña

\r\n

981810350

\r\n\r\n

Cáritas parroquial de Rianxo

\r\n

Consilario: D. Fernando Palleiro Domato

\r\n

Santa Columba de Rianxo

\r\n

15920 – c/Hospital, 19

\r\n

Rianxo – A Coruña

\r\n

981771931