Arciprestazgo de Soneira

Fecha: 31/03/2011

Cáritas parroquial de Laxe – Serantes

\r\n

Consiliario: D. Enrique Redondo Mella

\r\n

Santa María de Laxe-Atalaia e Serantes(Laxe)

\r\n

15117 – R/ Rosalía de Castro 11

\r\n

Laxe – A Coruña

\r\n

98173527

\r\n

\r\n

Cáritas parroquial de Zas

\r\n

Consiliario: D. Severo Lobato Iglesias

\r\n

San Andrés de Zas (Zas)

\r\n

15850 – Progreso 19.

\r\n

Zas-A Coruña

\r\n

981718077

\r\n

\r\n

Cáritas parroquial de Vimianzo

\r\n

Consiliario: D. Daniel Turnes Rey

\r\n

San Vicente de Vimianzo – (Vimianzo)

\r\n

15841 – Avda. Blanco Rajoy s/n (Iglesia Parroquial)

\r\n

Vimianzo – A Coruña

\r\n

981717184

\r\n

\r\n

Cáritas parroquial de Cesullas

\r\n

Consiliario: D. Francisco Domínguez Lobelos

\r\n

San Esteban de Cesullas (Cabana)

\r\n

15115 Cesullas – Cabana de Bergantiños

\r\n

A Coruña

\r\n

981714753

\r\n

\r\n

\r\n

Cáritas parroquial de Baio

\r\n

\r\n

Consiliario: Alejandro García Touriñán

\r\n

Santa María de Salto (Vimianzo)

\r\n

15129 Casa Rectoral. Castromil 5

\r\n

Salto – A Coruña

\r\n

981719065