Noticia

15 Nov

LA CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA[:gl]A CLAUSURA DO ANO XUBILAR EXTRAORDINARIO DA MISERICORDIA

puerta-2Solemne ceremonia en la Catedral presidida por monseñor Barrio

rn

“La Puerta de la Misericordia como símbolo se ha cerrado pero queda siempre abierta la Puerta que es Cristo que nos llama a vivir en santidad y justicia todos los días de nuestra vida”. Así lo dijo en la catedral compostelana el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, en la Eucaristía solemne con la que se clausuró en la Diócesis el Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia. El arzobispo recordó que “ muchas han sido las personas que han pasado por la Puerta de la Misericordia, acercándose al Señor para hablar con Él en la celda interior de su alma y vivir la experiencia de su misericordia para ser misericordiosos como el Padre celestial, siendo testigos del amor misericordioso de Dios en la familia, en la sociedad, en el mundo de la cultura y en la profesión laboral”.

rnrn

Cierre de la Puerta puerta-3Santa

rn

Una solemne ceremonia en la basílica compostelana puso fin el domingo 13 de noviembre, al Jubileo Extraordinario de la Misericordia en la Diócesis de Santiago. Antes de la Eucaristía se procedió a cerrar la Puerta de la Misericordia. La procesión litúrgica se encaminó por la Puerta de Platerías y la Plaza de la Quintana hacia la Puerta de la Misericordia. Todos fueron entrando por ella y, por la derecha de la girola, se encaminaron en línea recta hacia el Pórtico puerta-1de la Gloria. El último en entrar fue el arzobispo.

rn

Monseñor Barrio, vuelto hacia la Puerta, acogió con las manos las dos hojas que iban empujando dos acólitos, hasta cerrarla por completo. Cerrada la Puerta de la Misericordia, la procesión se dirigió al altar, donde los acólitos entregaron al arzobispo la bandeja con la llave de la Puerta de la Misericordia.

rnrn

“A mensaxe cristiá non aparta aos homes da edificación do mundo”

rn

puerta-5En su homilía, monseñor Barrio dijo también que “a Igrexa quere que pensemos na nosa salvación. Nunha sociedade como a nosa na que queremos xestionar todo tipo de seguridades ante calquera evento, o futuro preocúpanos porque ninguén é dono nin da historia nin dos acontecementos que a xestan e escriben. Pero isto non nos debe levar a vivir nunha permanente desazón, a non esperar nada nin a crer en ninguén. Jesús tranquilízanos fronte aos agoreiros que anuncian calamidades sen fin”.

rn

puerta-4Y evocando el Concilio Vaticano II, el arzobispo indicó que “traballemos tanto na Igrexa como no mundo, día e noite. “A mensaxe cristiá non aparta aos homes da edificación do mundo nin os leva a despreocuparse do ben alleo, senón que ao contrario, imponlles como deber facelo”.

[:gl]

puerta-2Solemne cerimonia na Catedral presidida por monseñor Barrio

rn

«A Porta da Misericordia como símbolo pechouse  pero queda sempre aberta a Porta que é Cristo que nos chama a vivir en santidade e xustiza todolos días da nosa vida». Así o dixo na catedral compostelá o arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, na Eucaristía solemne coa que se clausurou na Diocese o Ano Xubilar Extraordinario da Misericordia. O arcebispo lembrou que «moitas foron as persoas que pasaron pola Porta da Misericordia, achegándose ao Señor para falar con El na celda interior da súa alma e vivir a experiencia da súa misericordia para ser misericordiosos coma o Pai celestial, sendo testemuñas do amor misericordioso de Deus na familia, na sociedade, no mundo da cultura e na profesión laboral».

rnrn

puerta-3Peche da Porta Santa

rn

Unha solemne cerimonia na basílica compostelá puxo fin o domingo 13 de novembro, ao Xubileu Extraordinario da Misericordia na Diocese de Santiago. Antes da Eucaristía procedeuse a pechar a Porta da Misericordia. A procesión litúrxica encamiñouse pola Porta de Praterías e a Praza da Quintana cara á Porta da Misericordia. Todos foron entrando por ela e, pola dereita da xirola, encamiñáronse en liña recta cara ao Pórtico da Gloria. O último en entrar foi puerta-1o arcebispo.

rn

Monseñor Barrio, volto cara á Porta, acolleu coas mans as dúas follas que ían empuxando dous acólitos, até pechala por completo. Pechada a Porta da Misericordia, a procesión dirixiuse ao altar, onde os acólitos entregaron ao arcebispo a bandexa coa chave da Porta da Misericordia.

rnrn

«A mensaxe cristiá non aparta aos homes dá edificación do mundo»

rn

puerta-5Na súa homilía, monseñor Barrio dixo tamén que «a Igrexa quere que pensemos na nosa salvación. Nunha sociedade como a nosa na que queremos xestionar todo tipo de seguridades ante calquera evento, ou futuro preocúpanos porque ninguén é dono nin dá historia nin dúas acontecementos que a xestan e escriben. Pero isto non débenos levar a vivir nunha permanente desazón, a non esperar nada nin a crer en ninguén. Xesús tranquilízanos fronte aos agoreiros que anuncian calamidades sen fin».

rn

puerta-4E evocando o Concilio Vaticano II, o arcebispo indicou que «traballemos tanto na Igrexa como non mundo, día e noite. A mensaxe cristiá non aparta aos homes da edificación do mundo nin os leva a despreocuparse do ben alleo, senón que ao contrario, imponlles como deber facelo».