Noticia

04 Mar

Este año se proponen iniciar un nuevo centro de día y aprovechar más las colonias

rn

Joel Gómez/ La Voz de Galicia Santiago /

rn

Sin títuloMás de cien personas acuden cada día al centro Vieiro, en la rúa Costa Vella. Van a estas dependencias de Cáritas Interparroquial «porque non teñen diñeiro para ir a un café ou ao cinema, e aí hai sempre algo para comer e beber quente, os xornais do día, unha sala de cinefórum, lavandaría, un vale para a cociña económica, atención individualizada e outras axudas; e persoal técnico e voluntariado, que son como a súa familia». Ese colectivo es un ejemplo de cómo en Santiago «moitas persoas non contan cun fogar, aínda que teñan un teito todas as noites. Porque poden pasar a noite no albergue de San Francisco, ou nunha casa abandonada; moitas son persoas que fixeron o Camiño de Santiago varias veces, e que non teñen a onde ir. Sen fogar é peor que sen teito, máis impactante», sostiene José Antonio Beiroa.

rn

También él ejerció como voluntario en Vieiro, y se sorprendió de como «moitas veces agradecían que se lles acompañase para visitar un museo, ou a catedral, porque iso supuña que se lles prestaba atención». Por eso, ahora como director de Cáritas Interparroquial, la asistencia a personas sin hogar «é unha preocupación central», explica. A este colectivo le dedican parte de los recursos de atención primaria, en la rúa Hospitalillo, donde se preocupan de que tengan necesidades básicas cubiertas, además de que a familias en apuros no les corten la luz, o el agua. Para este servicio el Concello les concede 100.000 euros: «É unha achega moi xenerosa, e o ano pasado o custo para estas atencións foi de 242.000 euros». Así se lo explicaron la semana pasada a la edila de Políticas Sociais, Concha Fernández, quien mostró un enorme interés por la labor que realizan con personas en riesgo de exclusión social.

rn

Pero Beiroa insiste en que la labor de Cáritas va más allá del asistencialismo: en Hospitalillo organizan clases de apoyo para escolares con problemas, y también actividades de ocio como las colonias de verano en Arnela; en el Centro Traballo e Cultura, en San Roque, próximo al colegio La Salle, promueven la inserción laboral y la atención a personas inmigrantes, con actividades formativas, que subvenciona la Fundación Reale; en Conxo disponen de un taller de corte y confección, que ofreció a más de 20 familias el último año que elaborasen su propia ropa, y que el año pasado incluso organizó un desfile; y en Fontiñas cuentan en el centro Abeiro, en un local cedido por el Concello, donde el año pasado ofrecieron diversos servicios a 25 familias y 60 usuarios.

rn

Colaboran además con Cáritas Diocesana, que empleó en el centro Arroupa a dos personas del colectivo de sin hogar, que ahora tienen vivienda propia y un salario acorde al convenio estatal de acción en intervención social, superior al mínimo; y confían en emplear más en una tienda que está previsto abran en la ciudad este semestre.

rn

Cáritas Interparroquial trabaja en dos proyectos, que espera prosperen en el 2016: en Santiago, iniciar las obras de un nuevo centro de día en el centro para peregrinos de Carretas, para sustituir a Vieiro, que sea más amplio y funcional «e con máis posibilidades para a atención individualizada»; y en Arnela se proponen mejorar las instalaciones de las colonias -7 pabellones: para dormir, ocio, y comedor-, que tienen más de 40 años, para poder aprovecharlas todo el año y no solo en verano.

rn

En Santiago. Cáritas Interparroquial tiene los centros Abeiro, en Fontiñas; de Traballo e Cultura, en San Roque; Vieiro, en la rúa Costa Vella; y dependencias para diversos servicios en la rúa Hospitalillo.

rn

En Porto do Son. Dispone de instalaciones para colonias de verano, orientadas para jóvenes, en Arnela.

[:gl]

Este ano proponse iniciar un novo centro de día e aproveitar máis as colonias

rn

Joel Gómez/ La Voz de Galicia Santiago /

rn

Sin títuloMáis de cen persoas acoden cada día ao centro Vieiro, na rúa Costa Vella. Van a estas dependencias de Cáritas Interparroquial «porque non teñen diñeiro para ir a un café ou ao cine, e aí hai sempre algo para comer e beber quente, os xornais do día, unha sala de cinefórum, lavandaría, un vale para a cociña económica, atención individualizada e outras axudas; e persoal técnico e voluntariado, que son como a súa familia». Ese colectivo é un exemplo de como en Santiago «moitas persoas non contan cun fogar, aínda que teñan un teito todas as noites. Porque poden pasar a noite no albergue de San Francisco, ou nunha casa abandonada; moitas son persoas que fixeron o Camiño de Santiago varias veces, e que non teñen a onde ir. Sen fogar é peor que sen teito, máis impactante», sostén José Antonio Beiroa.

rn

Tamén el exerceu como voluntario en Vieiro, e sorprendeuse de como «moitas veces agradecían que se lles acompañase para visitar un museo, ou a catedral, porque iso supoñía que se lles prestaba atención». Por iso, agora como director de Cáritas Interparroquial, a asistencia a persoas sen fogar «é unha preocupación central», explica. A este colectivo dedícanlle parte dos recursos de atención primaria, na rúa Hospitalillo, onde se preocupan de que teñan necesidades básicas cubertas, ademais de que a familias en apuros non lles corten a luz, ou a auga. Para este servizo o Concello concédelles 100.000 euros: «É unha achega moi xenerosa, e o ano pasado o custo para estas atencións foi de 242.000 euros». Así llo explicaron a semana pasada á edila de Políticas Sociais, Concha Fernández, quen mostrou un enorme interese polo labor que realizan con persoas en risco de exclusión social.

rn

Pero Beiroa insiste en que o labor de Cáritas vai máis aló do asistencialismo: en Hospitalillo organizan clases de apoio para escolares con problemas, e tamén actividades de lecer como as colonias de verán en Arnela; no Centro Traballo e Cultura, en San Roque, próximo ao colexio La Salle, promoven a inserción laboral e a atención a persoas inmigrantes, con actividades formativas, que subvenciona a Fundación Reale; en Conxo dispoñen dun taller de corte e confección, que ofreceu a máis de 20 familias o último ano que elaboraron a súa propia roupa, e que o ano pasado mesmo organizou un desfile; e en Fontiñas contan no centro Abeiro, nun local cedido polo Concello, onde o ano pasado ofreceron diversos servizos a 25 familias e 60 usuarios.

rn

Colaboran ademais con Cáritas Diocesana, que empregou no centro Arroupa a dúas persoas do colectivo de sen fogar, que agora teñen vivenda propia e un salario acorde ao convenio estatal de acción en intervención social, superior ao mínimo; e confían en empregar máis nunha tenda que está previsto abran na cidade este semestre.

rn

Cáritas Interparroquial traballa en dous proxectos, que espera prosperen no 2016: en Santiago, iniciar as obras dun novo centro de día no centro para peregrinos de Carretas, para substituír a Vieiro, que sexa máis amplo e funcional «e con máis posibilidades para a atención individualizada»; e en Arnela proponse mellorar as instalacións das colonias -7 pavillóns: para durmir, lecer, e comedor-, que teñen máis de 40 anos, para poder aproveitalas todo o ano e non só no verán.

rn

En Santiago. Cáritas Interparroquial ten os centros Abeiro, en Fontiñas; de Traballo e Cultura, en San Roque; Vieiro, na rúa Costa Vella; e dependencias para diversos servizos na rúa Hospitalillo.rnEn Porto do Son, dispón de instalacións para colonias de verán, orientadas para mozos, en Arnela.