Noticia

17 Feb

NUEVO EQUIPO DIRECTIVO  EN CÁRITAS DE BETANZOS

En el transcurso de una reunión de la Unidad Pastoral de Betanzos, que presidido el párroco y consiliario Santiago Pérez González, fue elegido el nuevo equipo directivo de Cáritas Diocesana de Santiago-Cáritas Parroquial de Betanzos que encabeza como director Juan Bautista Suárez Ramos. La nueva junta directiva la integran Milagros López Flores (secretaria), Ana María Ocampo Pérez (administradora), y como vocales, José Vázquez Santé, Olga María Golpe Santos, y María Josefa Montes Miramontes.

El nuevo director Juan Bautista Suárez Ramos y el nuevo equipo toman con ilusión el trabajo que se les encomienda conscientes “da responsabilidade que recae sobre nós para manter e mesmo acrecentar este labor de acompañamento, axuda material e apoio a todas as persoas”. Hace un llamamiento a la sociedad para que “confíen e contribúan a mellorar a acción solidaria da Cáritas betanceira”.

El máximo responsable de la institución señala que en Betanzos Caritas está presente “dende hai moito tempo, pódese dicir que dende os inicios do primeiro milenio, pois onde se erixiu  unha parroquia ou comunidade relixiosa sempre se tivo moi presente a acción caritativa coas persoas máis desfavorecidas, facendo real o mandato de Xesús traballado moito nos derradeiros anos, xestionada con moita dedicación e silente traballo”. Recuerda la labor llevada a cabo en los últimos tiempos por un destacado equipo de voluntarios: Darío Amor, Mari Pepa, José Dapena, Antonio Barros, Culuca Benito, Mónica, Chelo,Begoña Loli García, Pura Mantiñán, Maria Naveira,Geluca.

El actual equipo toma con ilusión el relevo, consciente “da responsabilidade que recae sobre nós para manter e mesmo acrecentar este labor de acompañamento, axuda material e apoio a todas as persoas que se queiran achegar ao baixo de Tomás Dapena. Para todas elas, primeiramente, é este chamamento, manifestándolles a nosa boa disposición para escoitalos e atender. Dentro das limitadas posibildades da institución, as ´súas necesidades”.

Cáritas de Betanzos lleva más de dos décadas de funcionamiento y en el momento actual su trabajo lo centran en atención social de escucha y acompañamiento; atención primaria (acogida, detección y análisis de casos); cobertura de necesidades básicas (alquileres, recibos, suministros, etc) ; ropero; labores de apoyo, asesoramiento y orientación de personas en el plano psicosocial con el fin de lograr una adecuada reinserción e inclusión social; banco de alimentos; apoyo escolar y ayudas de emergencia.

Artículos Relacionados