Noticia

15 Oct

“VIOLENCIAS INVISIBLES; TRATA CON FINS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL”

Santiago sede da VI Xornada Galega Contra  a Trata

Unha representación do Programa Vagalume de Cáritas Diocesana de Santiago-Oblatas, encabezada pola asesora xurídica Beatriz García, participaran na VI Xornada Galegas Contra a  Tráta, que na presente edición celebrase en Santiago e terá como tema central : “Violencias invisibles;  trata  con fins  de explotación sexual”. O encontro pretende ser unha   reflexión sobre a suficiencia do Plan Integral contra Tráta en España, e para debater sobre a utilidade das ferramentas de intervención dispoñibles hoxe en día para os organismos e entidades dentro do ámbito legal, social, e sanitario desde unha perspectiva de xénero e dereitos humáns.

 Problema global

“Tráta”, dícese na presentación, “é un problema global moi complexo en continuo cambio, por iso é preciso o estudo permanente do perfil das vítimas, países de orixen e rutas empregadas polos tratantes como elementos esenciais para poder combater esta violación dos dereitos humáns”.Algúns dos datos que dan conta da gravedade de tráta desde unha perspectiva de xénero son:-84 % das persoas vítimas de trata en Europa son utilizadas con fins de explotación sexual.-España é un dos principáis países de destino.-80 % das vítimas identificadas son mulleres e nenas.-Unha de cada sete mulleres que están en situación de prostitución en toda Europa é vítima de Trata de persoas.-Esta media aumenta se ademáis falamos de explotación sexual.

Sensibilización e conciencia

A xornada celebrase nas dependencias do Centro Galego deArte Contemporáneo ( CGAC) o xóves, día 19 iniciandose as 9,45 horas contando coa presenza de SusanaLópez Abells, secretaria xeral de Igualdade , e Lorena Neto Igrexas, portavoz da Rede  Galega.O longo do día vanse a presentar dous relatorios, actividades de sensibilización para a tomas de conciencia, unha conversación entre profesionais do sector, e as boas practicas onde se analizará o proxecto europeo da Xunta de Galicia.

Rede Galega

A Rede Galega Contra Trátaa Sexual integrada  está por once entidades sociais da comunidade autónoma e foi creada no ano 2008 co fin de ser un instrumento de coordinación entre a organización integrantes da rede, sendo tamen unha plataforma asemblearia de denuncia e incidente política na loita contra tráta de persoas. Asemismo promoven a formación interna das organizacións e externa dos axentes implicados; fan un seguimento da aplicación da lexislación existente; presentan propostas e estratexias na loita contra trátaa de ser humáns, e impulsan un rexistro de vulneracións.Forman parte deste colectivo asembleario: Fundación Amaranta Ourense, Faraxa Vigo, Aliade Lugo, Médicos do Mundo Galicia, Ecos do Sur Galicia, Cáritas Diocesana Lugo, Cáritas Diocesana Ourense, ACCEM Galicia, O Mencer Oblatas Ferrol, Programa Vagalume de Cáritas Diocesana Santiago-Oblatas, e a investigadora Social Silvia Pérez Freire.