Animación comunitaria y voluntariado

ANIMACIÓN COMUNITARIA E VOLUNTARIADO

O principal sinal de identidade de Cáritas é o compromiso desinteresado dos seus voluntarios, que enraizado na mensaxe de Xesús nos orienta cara o traballo polos irmáns, e dun xeito preferencial por aqueles irmáns que peor o están a pasar.

1.100 voluntarios colaboran na Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, ben a través dos seus centros dependentes ou ben directamente nos grupos de voluntarios das Cáritas Parroquiais ou Interparroquiais.

Na nosa extensa Diócese, os nosos voluntarios adáptanse ás distintas realidades e tipoloxías de problemáticas sociais: zonas urbanas cunha poboación máis densa, zonas rurais cun maior aillamento da poboación e máis envellecida, zonas de paso habituais de transeúntes e persoas sen teito, zonas con maior acollida de inmigrantes, lugares onde as drogodependencias teñen una maior impacto, etc.

Tentando coordinar, formar e acompañar a todas as parroquias que viven as distintas realidades está o Departamento de Animación Comunitaria con proxección en tódalas parroquias da Diócese e está á súa disposición promovendo diferentes iniciativas seguindo unha programación conxunta.

Os seus obxectivos son:

 • Animar e revitalizar as comunidades parroquiais.
 • Acompañar os procesos persoais das voluntarias/os.
 • Promover accións de sensibilización que consigan novos voluntarios e queiran unirse ao labor de Cáritas.
 • Promover a formación de novas Cáritas Parroquias.
 • Promover un voluntariado “de calidade” baseado nunha formación sólida, un compromiso baseado na súa fé e na ilusión por construir un mundo mellor.
 • Desenvolvemento do rural, con accións en camiñadas á posta en valor do papel dos mozos e mozas, da muller e das persoas maiores .

Para obter estes obxectivos, realizaronse as seguintes actividades:

 • Participación nas campañas nacionais (Nadal, Día de Caridade, Día dos sen Teito, etc) e internacionais.
 • Charlas de sensibilización en parroquias onde non hai grupos de Cáritas.
 • †Reunións de coordinación e seguimento dos grupos de Cáritas parroquiais.
 • Coordinación a nivel de Zona Pastoral, na busca de pasos cara unha Cáritas de Zona con distintas reunións levadas a cabo cos distintos arciprestados
 • Xornadas de Captación de Voluntariado para revitalizar con novas persoas os grupos de Cáritas xa existentes.
 • Xornadas Sociais de sensibilización sobre distintas problemáticas.
 • Pariticipación en distintos actos do Día Internacional do Voluntariado, Congresos de Voluntariado.
 • Encontros Interparroquiais, Diocesano e Galego dos voluntarios de Cáritas.
 • †Participación en plataformas e coordinadoras sociais: Grupos de Desenvolvemento Rural, Coordinadora Galega de ONGs, Rede de Oficinas Municipais de Voluntariado, etc.