Noticia

31 Mar

Arciprestazgo de Alvedro[:gl]Arciprestado de Alvedro

Cáritas parroquial de Cambre

Santa María de Cambre – (Cambre)
15660 Atrio, 3
Cambre – A Coruña

Cáritas parroquial de Paleo Carral

San Esteban de Paleo-Carral (Carral).
15175  Plz. Campo da Feira.
Paleo – Carral A Coruña

Cáritas parroquial de Rutis-Vilaboa

Santa María de Rutis-Vilaboa (Rutis-Culleredo)
15174 Local parroquial s/n
Vilaboa – Culleredo (A Coruña)
 Cáritas parroquial de Culleredo
San Esteban de Culleredo – (Culleredo)
15189 – Lg. de la Iglesia s/n
Culleredo – A Coruña

Cáritas parroquial de O Burgo

Santiago de O Burgo (Culleredo)
15670 Avda. de A Coruña s/n (Iglesia parroquial)
O Burgo – Culleredo

[:gl]

rn

rn

Cáritas parroquial de Cambre

rn

Consiliario: D.Manuel Quintáns Fernández

rn

Santa María de Cambre – (Cambre)

rn

15660 Atrio, 3

rn

Cambre A Coruña

rn

981675157

rn

rn

Cáritas parroquial de Paleo Carral

rn

Consiliario: D.Santiago Sánchez Castro

rn

San Esteban de Paleo-Carral (Carral).

rn

15175  Plz. Campo da Feira.

rn

Paleo – Carral A Coruña

rn

981670229

rn

rn

Cáritas parroquial de Rutis-Vilaboa

rn

Consiliario: D.Celestino López López

rn

Santa María de Rutis-Vilaboa (Rutis-Culleredo)

rn

15174 Local parroquial s/n

rn

Vilaboa – Culleredo (A Coruña)

rn

981660075

rn

rn

Cáritas parroquial de Culleredo

rn

Consiliario: D. Manuel Domínguez Patiño

rn

San Esteban de Culleredo – (Culleredo)

rn

15189 – Lg. de la Iglesia s/n

rn

Culleredo – A Coruña

rn

981678004

rn

rn

Cáritas parroquial de O Burgo

rn

Consiliario: D. José Ferreiro García

rn

Santiago de O Burgo (Culleredo)

rn

15670 Avda. de A Coruña s/n (Iglesia parroquial)

rn

O Burgo – Culleredo

rn

981660400

rn

rn

Cáritas parroquial de San Pedro de Nós

rn

Consiliario: D. José Carlos Alonso Seoane

rn

San Pedro de Nós D.

rn

Rua Alfonso Daniel Rodríguez Castelao s/n (Iglesia parroquial)

rn

15176 Oleiros – A Coruña

rn

981614255

rn

rn

rn