Fecha: 03/04/2011

Arciprestazgo de Bama

Cáritas parroquial de Arca – O Pino

San Vicente de O Pino (O Pino)
15821 – Casa Rectoral de Arca (O Pino)

Cáritas parroquial de Barciela (Sigüeiro)

San Andrés de Barciela. (Sigüeiro-Santiago)
15888 Av. Portiño nº 21 – Sigüeiro
Oroso – A Coruña
676105210