Data: 26/04/2017

O 6 % DOS GALEGOS TEÑEN DIFICULTADES PARA CHEGAR A FINAL DE MES

O risco de pobreza en Galicia sitúase no 19%

A Enquisa de Condicións de Vida do ano 2016 sobre os ingresos medios dos fogares durante o ano anterior do Instituto Nacional de Estatística (INE), reflicte que o 6% dos habitantes de Galicia ten moita dificultade para chegar a fin de mes e o 5,3% presenta atrasos nos pagos. En canto ao ingreso medio anual neto por persoa na nosa comunidade situouse en 2015 en 10.439 euros, fronte aos 10.708 euros de media en España. Sobre a taxa de risco de pobreza en Galicia o informe sitúaa no 19%, fronte ao 22,3% de media de España, rexistrándose a taxa máis elevada en Andalucía (35,4%).

Galicia é, xunto con Asturias, Aragón e Castela-León, unha do catro comunidades españolas nas que menos persoas chegan con moita dificultade a fin de mes. Reflíctese como dato a ter en conta que o 45,4 %dos galegos non pode permitirse ir de vacacións fóra de casa polo menos unha semana ao ano e o 29,7% non ten capacidade para afrontar gastos imprevistos.

O limiar

O limiar de risco de pobreza para os fogares dunha persoa (calculado cos datos de ingresos de 2015) situouse en 8.209 euros, un 2,5% máis que o estimado no ano anterior. En fogares compostos por dous adultos e dous menores de 14 anos, devandito limiar foi de 17.238 euros. Un de cada cinco españois vive cuns ingresos menores a 8.209 euros ao ano, isto é por baixo do limiar de risco de pobreza. Case tres de cada dez españois viven en risco de pobreza ou exclusión social (27,9%) segundo a taxa Arope de 2016: unha fórmula que mide o risco de pobreza non só polos ingresos relativos, senón polas carencias materiais e a falta de emprego no fogar.

A medición de 2016 destaca a alta taxa de pobreza relativa que padecen en España os menores de 16 anos, (28,9%), 6,6 puntos por encima do conxunto da poboación, así como o crecemento no último ano da taxa entre a poboación de maiores de 65 anos (de 0.7 puntos).