Acción Social

Os diferentes centros, servizos e actividades de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela atópanse estruturados en diferentes Áreas de Intervención Social:

 

2017 | Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela