Convenios e contratos

SUBVENCIÓN

Admon. Publica

 

Consellería de Economía, Empleo e Industria. Resolución do 21/07/2016. Cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, nun 91,89 %, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil

Objetivos de la subvención Mellorar a situación inicial das persoas en grave situación de exclusión social mediante duas líñas de traballo complementarias:  Atención primaria e educación social: valoración social, estudio de caso, xestión de axudas e derivación social; deseño de itinerarios personais para a motivación para o cambio. Ocio e tempo libre: actividades grupais de ocio normalizado como parte da participación.
Plazo de duración 7 meses
Financiación: Aporte de la Admón: 43.207,59

2017 | Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela