Servicios Xerais

SEDE DIOCESANA

Cáritas Diocesana Santiago de Compostela
Rúa Carreira do Conde, 14
15706 Santiago de Compostela. A Coruña.
Telf.: 981 554 433 – 981 581 542
Fax: 981 572 005

2017 | Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela