Curso atención al cliente

Detalles del curso

Fecha: 02/11/2021
Duración: 200 horas, (100 teóricas + 100 prácticas)
Lugar: Cáritas Diocesana de Santiago
(Carreira do Conde, Nº14)
Destinatarios:Persoas en situación de desemprego e en procura activa de traballo

Requisitos:

Ter os 18 anos cumpridos.
Estar en situación de desemprego e inscrito/a coma demandantes de emprego no SEPE (aportar DARDE)
No caso de persoas estranxeiras, con permiso de traballo e residencia en vigor.

    Inscripción:

    Comunicaciones:

    Fecha de nacimiento:

    Acepto recibir información de interés a través de la cuenta de correo facilitada.

    Proyectos Relacionados