Fecha: 03/04/2011

Arciprestazgo de Entíns

Cáritas parroquial de Muros

San Pedro de Muros. (Muros)
15250 Rosalía de Castro, 19.
Muros – A Coruña
981719308

Cáritas parroquial de Serra de Outes

San Pedro de Outes. (Serra de Outes)
15230 Calle de la Iglesia s/n (Iglesia Parroquial)
Serra de Outes A Coruña
981850287

Cáritas parroquial de Esteiro

Santa Mariña de Esteiro. (Muros)
15288 Casa Parroquial O Freixo
A Coruña
981765500