Noticia

31 Mar

Arciprestazgo de Soneira[:gl]Arciprestado de Soneira

Cáritas parroquial de Laxe – Serantes

Santa María de Laxe-Atalaia e Serantes(Laxe)
15117 – R/ Rosalía de Castro 11
Laxe – A Coruña
98173527

Cáritas parroquial de Zas

San Andrés de Zas (Zas)
15850 – Progreso 19.
Zas-A Coruña
981718077

Cáritas parroquial de Vimianzo

San Vicente de Vimianzo – (Vimianzo)
15841 – Avda. Blanco Rajoy s/n (Iglesia Parroquial)
Vimianzo – A Coruña
981717184

Cáritas parroquial de Cesullas

San Esteban de Cesullas (Cabana)
15115 Cesullas – Cabana de Bergantiños
A Coruña
981714753

Cáritas parroquial de Baio

Santa María de Salto (Vimianzo)
15129 Casa Rectoral. Castromil 5
Salto – A Coruña
981719065

[:gl]

rn

rn

rn

Cáritas parroquial de Laxe – Serantes

rn

Consiliario: D. Enrique Redondo Mella

rn

Santa María de Laxe-Atalaia e Serantes(Laxe)

rn

15117 – R/ Rosalía de Castro 11

rn

Laxe – A Coruña

rn

98173527

rn

rn

Cáritas parroquial de Zas

rn

Consiliario: D. Severo Lobato Iglesias

rn

San Andrés de Zas (Zas)

rn

15850 – Progreso 19.

rn

Zas-A Coruña

rn

981718077

rn

rn

Cáritas parroquial de Vimianzo

rn

Consiliario: D. Daniel Turnes Rey

rn

San Vicente de Vimianzo – (Vimianzo)

rn

15841 – Avda. Blanco Rajoy s/n (Iglesia Parroquial)

rn

Vimianzo – A Coruña

rn

981717184

rn

rn

Cáritas parroquial de Cesullas

rn

Consiliario: D. Francisco Domínguez Lobelos

rn

San Esteban de Cesullas (Cabana)

rn

15115 – Cesullas – Cabana de Bergantiños

rn

A Coruña

rn

981714753

rn

rn

rn