Fecha: 31/03/2011

Arciprestazgo de Soneira

Cáritas parroquial de Laxe – Serantes

Santa María de Laxe-Atalaia e Serantes(Laxe)
15117 – R/ Rosalía de Castro 11
Laxe – A Coruña
98173527

Cáritas parroquial de Zas

San Andrés de Zas (Zas)
15850 – Progreso 19.
Zas-A Coruña
981718077

Cáritas parroquial de Vimianzo

San Vicente de Vimianzo – (Vimianzo)
15841 – Avda. Blanco Rajoy s/n (Iglesia Parroquial)
Vimianzo – A Coruña
981717184

Cáritas parroquial de Cesullas

San Esteban de Cesullas (Cabana)
15115 Cesullas – Cabana de Bergantiños
A Coruña
981714753

Cáritas parroquial de Baio

Santa María de Salto (Vimianzo)
15129 Casa Rectoral. Castromil 5
Salto – A Coruña
981719065